Saugumas

Saugumas – Kontroliuokite vartotojų teises, saugiai valdykite duomenis.

Saugumo modulis – tai įrankis, saugiam duomenų valdymui. Šio modulio administratorius suteikia teises arba draudžia tam tikrus veiksmus kitiems vartotojams. Saugumo modulio pagalba galime valdyti priėjimą prie atskirų modulių, leisti arba drausti veiksmus su operacijomis ir objektais: teisė rašyti, teisė skaityti, teisė koreguoti ar teisė išmesti įrašus. Taip pat šio modulio pagalba kuriami nauji vartotojai ir suteikiamos jiems teisės. Paprastai prieiga prie saugumo modulio suteikiama sistemos administratoriui arba vienam atsakingam asmeniui.

Saugumo modulio funkcijos:

 • Naujų vartotojų sukūrimas;
 • Vartotojų teisių valdymas;
 • Ataskaitų ir veiksmų ribojimas;
 • Slaptažodžių keitimas;
 • Sistemos veiksmų istorija (vartotojų atliktų veiksmų peržiūra);
 • Priedų („attachment’ų“) sinchronizavimas ir valdymas;
 • Ataskaitos pagal modulius, objektus, vartotojus;
 • SMTP nustatymai automatiniams pranešimams;

Licencijos

Administruojantis asmuo bylos nuostatose gali matyti prisijungusius šiuo metu vartotojus, įsigytą licencijų skaičių ir kitą informaciją susijusia su licencija.

Naujų vartotojų sukūrimas ir teisių suteikimas

Administratorius – asmuo įmonėje, kuriam suteikta teisė, gali kurti kitus vartotojus, suteikti jiems prisijungimo vardą ir slaptažodį, suteikti ar apriboti vartotojo teises darbui su programa, pažymėti modulius, kuriuos vartotojas gali matyti. Administratorius gali priskirti ribojančius arba leidžiamus parametrus: leisti matyti tik tam tikrus sandėlius, skyrius, banko sąskaitas, pinigų kasas, projektus. Jis gali apriboti savikainų matymą ir neleisti koreguoti pardavimo kainos. Taip pat gali priskirti vartotojui konkrečią PVM sąskaitų faktūrų seriją ir daug kitokių parametrų. Dažnai būna, kad vartotojui turime leisti matyti modulį, bet reikia apriboti kai kurias operacijas, pvz.: leisti peržiūrėti ir įrašyti, bet neleisti išmesti, leisti matyti priedus ir t.t. Tokiu atveju administratorius skyriuje teisės prie išvardintų modulyje funkcijų gali uždėti arba nuimti apribojimus konkrečiam vartotojui.

Draudžiamos ataskaitos ir veiksmai

Vartotojas ataskaitose gali matyti visus duomenis, net jeigu jų pats neveda. Tam tikslui prie vartotojo sukurtos dvi skiltys: “Draudžiamos ataskaitos”, kur galima nurodyti ataskaitas, kurių vartotojas negali matyti, bei “Draudžiami veiksmai”, kur nurodomi papildomi veiksmai, kurių vartotojui neleidžiama atlikti.

Istorija ir ataskaitos

Administratorius bet kada gali pasižiūrėti sistemos veiksmų istorija, t.y. kuris vartotojas, kuriame modulyje ir kokią operaciją atliko. Tai naudinga, kai reikia išsiaiškinti, kas padarė įrašą apskaitoje arba jį pakoregavo. Kita naudinga saugumo modulio funkcija – analizė pagal darbuotoją, kuri parodo kiek vartotojas padarė įrašų, koregavimų ar panaikinimų. Taip pat galima ataskaita pagal modulius. Ataskaitoje matyti kuriuose moduliuose darbas buvo aktyviausias, kiek jame padaryta įrašų, koregavimų, panaikinimų.

Darbas su priedais

Kadangi priedai (“Attachment”) saugomi FTP serveryje, ne duomenų bazėje, administratorius turi galimybę peržiūrėti visus priedus bendrai, juos sinchronizuoti ar padaryti palyginimus su programoje esančiais priedais.

OPTIMUM Saugumo modulio pagrindiniai privalumai:

 • Lankstus vartotojų teisių suteikimas.
 • Leidžiama/ribojama ne tik moduliai, bet ir operacijos, objektai, veiksmai, ataskaitos.
 • Galimybė matyti vartotojo veiksmų istoriją.
 • Galimybė analizuoti veiksmus pagal vartotoją, modulius, objektus.
 • Darbas su priedais, jų tvarkymo galimybė.
 • Visa informacija apie Jūsų paslaugos licenciją šiuo metu.