Didžioji knyga

Sąskaitų planas, operacijų žurnalas, balansas.

Sekite, kaupkite ir analizuokite savo finansinę informaciją.

Didžiosios knygos modulis – tai jungiamasis programos modulis, skirtas kaupti ir analizuoti finansinę informaciją. Šis modulis pilnai integruotas su kitais sistemos moduliais: Darbo užmokesčio, Ilgalaikio turto, Prekybos, Pinigų. Todėl operacijos atliekamos kituose moduliuose automatiškai pildo operacijų žurnalą ir didžiosios knygos įrašus, taip automatizuojant rankinį darbą.

Didžiosios knygos funkcijos:

Sąskaitų planas
Buhalterinių operacijų žurnalas
Finansinės korespondencijos
Daugiavaliutinės operacijos
Buhalterinių valiutų kursų importas iš Lietuvos banko
Operacijų detalizavimas iki pirminio dokumento
Operacijų išskaidymas
Balansas
Pelno (nuostolio) ataskaitos
Palyginamosios pelno (nuostolio) ataskaitos pagal padalinius, veiklos sritis, laikotarpius
Operacijų tipai (dokumentų numeracijų nustatymai)
Sąskaitų apyvartų žiniaraščiai
Avanso apyskaita
Apyvartos, dinamikos, laikotarpių suvestinės

Sąskaitų planas

Įdiegus programinę įrangą, automatiškai užkraunamas pavyzdinis sąskaitų planas pagal atitinkančius verslo apskaitos standartus (VAS). Keičiant apskaitos programą, duomenų perkėlimas į Optimum nesudėtingas. Optimum programa turi patogų pirminių likučių suvedimą bei kontrolės mechanizmą. Suvedus pirminius likučius į Didžiosios knygos modulį, jas galima detalizuoti kituose moduliuose atskirais įrašais, pvz.: prekių likučiai, tiekėjų/pirkėjų likučiai, ilgalaikis turtas, nusidėvėjimas, atostogų likučiai ir pan.

Modulių vientisumas

Optimum programoje įrašai iš kitų modulių Didžiojoje knygoje susikuria automatiškai, tačiau, esant reikalui, galite daryti atitinkamus koreguojančius įrašus ir rankinių būdu. Programa visuomet patikrins ar tokie įrašai buvo padaryti korektiškai ir perspės, jeigu yra neatitikimų, ar nesutampa debeto ir kredito balansas.

Dokumentų numeracijos unikalumas

Kita patogi Optimum Didžiosios knygos funkcija yra Operacijų tipai – tai galimybė vartotojui nustatyti dokumentų serijas ir numerius įvairiose operacijose (KPO, KIO, PVM sąskaitos-faktūros, pirkimo/pardavimo užsakymai, ilgalaikio turto operacijos, sandėlio operacijos, darbo užmokesčio operacijos ir pan). Tai padarius, programa nustatytose operacijose automatiškai siūlys sekantį dokumento numerį lyginant su prieš tai išrašytu. Tai nėra privaloma, numerį galite pakeisti ir sekantį kartą programa tai atsimins. Abiem atvejais programa tikrina ar nėra besidubliuojančio dokumento numerio, taip užtikrindama dokumentų numerių unikalumą.

Apskaitos periodų uždarymas

Didžiosios knygos modulyje, turėdami teises, galite uždaryti apskaitos periodus. Vienas iš Optimum privalumų tai, kad galite uždaryti periodą kiekviename modulyje atskirai, nebūtina uždaryti periodą visoje programoje. Tokiu atveju operacijų negalėsite daryti tik uždarytame modulyje, kituose moduliuose galėsite dirbti. Esant reikalui, uždarytą periodą galima atrakinti ir padaryti reikiamas korekcijas.

Operacijų išskaidymas

Esant pasikartojančiai operacijai arba operacijai, kurią reikia išskaidyti mėnesiais, Didžiojoje knygoje galima pasinaudoti funkcija “Operacijos išskaidymas”. Tai patogi funkcija, kuri sumas paskirsto mėnesiais. Programa tai daro automatiškai, įvertindama ir galimas apvalinimo paklaidas.

Daugiavalutinės operacijos

Daugiavaliutinės operacijos atveju, reikia žinoti tos dienos valiutos kursą. kada buvo įregistruota operacija. Tam reikalinga saugoti daugybę valiutų ir jų reikšmių. Su Optimum pamiršite tuos rūpesčius, kadangi programa turi integraciją su Lietuvos banku ir reikiamu momentu gali “paimti” bet kurios valiutos kursą reikiamai dienai.

 

Optimum Didžiosios knygos pagrindiniai privalumai

Lanksti hierarchinė sąskaitų plano struktūra ir jų tvarkymas
Platus finansinių ataskaitų paketas
Galimybė dirbti įvairiomis valiutomis
Buhalteriniai valiutų kursai eksportuojami iš banko
Lankstus periodų uždarymas ir jų tvarkymas
Aiški ir patogi transakcijų, patekusių į operacijų žurnalą, peržiūra bei kontrolė
Automatinė dokumentų numeracija pagal sukonfigūruotą seriją ir numerį
Patogios filtravimo galimybės. Automatinis filtras ant uždarytų periodų
Optimum programa leidžia pradėti dirbti iš karto po įdiegimo, pirminius likučius galima įkelti vėliau
Automatinis sąnaudų ir pelno centrų priskyrimas iš kitų modulių
Ataskaitų suderinamumas su visomis MS Word, MS Excel versijomis