Darbo užmokestis

Darbo laiko ir DU apskaita. Tabeliai. GPM deklaracijos.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio modulis skirtas darbuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaitai. Modulio pagalba pilnai galite atlikti visus veiksmus susijusius su darbuotojo darbo laiko apskaitymu, tabelio formavimu, atlyginimo išmokėjimu. Teisingai sutvarkius DU modulio nuostatas ir suvedus priminius dokumentus, darbo užmokesčio paskaičiavimas su Optimum tampa labai paprastu, nes automatizuoti veiksmai atlieka skaičiavimus, tabelių pildymus ir dokumentų formavimus.

Darbo užmokesčio modulio funkcijos:

 • Darbo sutartys ir jų tipai;
 • Pradiniai darbuotojų įsiskolinimai ir atsostogų likučiai;
 • Tabelio laiko žymėjimo tipai ir koeficientai;
 • Šventinių dienų kalendorius;
 • Priskaitymų ir išmokėjimų tipai;
 • Darbo grafikų sudarymas (savaitiniai ir slenkantys);
 • Tabelių formavimas;
 • Neapmokestinamos pajamos;
 • Priskaitymai;
 • Avansų ir darbo užmokesčio išmokėjimai;
 • Grupinio mokėjimo formavimas į bankus;
 • Pažymų ir ataskaitų formavimas, importo formos Sodrai ir VMI.

Nustatymai

DModulio nustatymuose aprašomos standartinės korespondencijos susijusius su darbo užmokesčiu: mokėtinas GPM, mokėtinas PSD, VSDF įmokos, mokėtinos garantinio fondo įmokos, darbuotojo darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos. Taip pat nustatymuose apsirašomi visi šių mokesčių tarifai. Nustatymai būna paruošti įdiegus programą, tačiau juos galima koreguoti, jeigu Jūsų sąskaitų planas skiriasi.
Jeigu visi nustatymai užpildyti teisingai, tuomet atlyginimą paskaičiuosite ir išmokėsite trimis automatizuotais žingsniais, nereikalaujančiais papildomo vartotojo įsikišimo: Tabelio formavimas -> Priskaitymų formavimas -> Išmokėjimų formavimas

Pradiniai likučiai

Jei Optimum programa pradedate naudotis ne nuo įmonės įsteigimo pradžios, duomenų apie darbuotojus neprarasite. Atskirose formose yra galimybė užpildyti pradinius darbuotojų įsiskolinimus ir atostogų likučius. Tolimesniuose skaičiavimuose programa į tai atsižvelgs.

Darbo sutartys

Pagrindinė informacija susijusi su darbuotoju aprašoma darbo sutartyje: mėnesinis arba valandinis atlyginimas, išmokamo avanso dydis, NPD, PNPD, atostogų trukmė, banko sąskaitos ir kortelės, į kurią turi būti pervestas atlyginimas, numeriai, individualūs tik tam darbuotojui papildomi priskaitymai ir atskaitymai. Šie duomenys bus naudojami skaičiuojant darbo užmokestį ir formuojant išmokėjimo dokumentus.

Darbo grafikai

Kiekvienam darbuotojui pildomas darbo grafikas, kuriame nurodoma darbo pradžios laikas, darbo dienos trukmė, darbo valandų skaičius priešventinėmis dienomis. Jeigu darbuotojas dirba keliuose objektuose ar skyriuose, taip pat yra galimybė nurodyti darbo laiką kiekviename iš jų. Tuomet skaičiuojant objekto ar skyriaus pelningumą, darbo užmokesčio sąnaudos pasiskirstys pagal išdirbtą faktišką laiką tame objekte ar skyriuje.

Tabeliai

Remiantis darbo sutartyse aprašytais darbuotojų darbo grafikais, programa automatiškai suformuoja mėnesio tabelius. Jeigu buvo nukrypimų nuo darbo sutarties (nedarbingumas, atostogos, pravaikštos ir pan.), tabelį galima koreguoti rankiniu būdu arba veiksmų pagalba, kurie jau numatyti programoje (vienodo darbo laiko įrašymas, atostogų įrašymas ar nedarbingumo įrašymas).

Darbo užmokesčio priskaitymas

Darbo užmokesčio priskaitymas yra automatinis programos veiksmas. Atlikus šį veiksmą lentelėje užpildomi detalizuoti priskaitymai kiekvienam darbuotojui. Lentelėje matysite kiek priskaityta, kiek reikia sumokėti GPM, PSD, VSDF, kiek yra atskaityta remiantis kitais atskaitymais, įmonės mokamas VSDF ir išmokama suma. Jeigu yra papildomų ar nenumatytų darbo sutartyje priskaitymų ar atskaitymų, šias sumas taip pat galime pakoreguoti pridedant papildomus priskaitymus ir atskaitymus. 

Darbo užmokesčio išmokėjimas

Kaip ir darbo užmokesčio priskaitymas, taip ir darbo užmokesčio išmokėjimas yra automatinis veiksmas. Atliekant šį veiksmą, programa atsižvelgia į darbo sutartyje nurodytus nustatymus ir automatiškai suformuoja kasos išlaidų orderį arba mokėjimo pavedimą. Tiek kasos išlaidų orderiai, tiek mokėjimo pavedimai gali būti formuojami atskiri arba grupiniai. Grupiniai mokėjimo pavedimai suformuojami pagal bankų reikalavimus, todėl juos galima iškarto siųsti į banko programą išmokėjimui.

Sodros ir VMĮ ataskaitos

Vartotojų patogumui sistemoje yra sukurtos metinės/ketvirtinės formos, kurias privaloma teiki Sodrai ir VMĮ. Programa automatiškai suformuoja reikalingo standarto formas, todėl Jums nereikia rinkti duomenų ir pildyti ranka. Tai 1-SD, 2-SD, FR0573, SAM formos.

Optimum Darbo užmokesčio pagrindiniai privalumai:

 • Automatizuotas atlyginimo paskaičiavimas ir išmokėjimas 3 žingsniu pagalba
 • Darbo sutarčių apskaita
 • Darbo laiko apskaita
 • Automatinis tabelio formavimas
 • Automatinis priskaitymų formavimas
 • Automatinis mokėjimo dokuemtų formavimas
 • Grupiniai mokėjimai pagal banko nustatytas taisykles
 • Atostogų likučių apskaičiavimas
 • Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
 • Analizės ataskaitos pagal darbuotojus, skyrius, periodus.
 • Klaidų kontrolės mechanizmai (Tabelio, priskaitymų, datų, operacijų klaidų kontrolė)